Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Welkom op de site van OBS Heidepolle....

OBS Heidepolle is een openbare basisschool in Wolvega. De school is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw Futura, samen met CBS De Wegwijzer en Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal Doomijn. De school is onderdeel van de Stichting Comprix. 

Programmeren groep 6

De kinderen van groep 6 kregen les in programmeren. Dit onder begeleiding van studenten van het ROC Friesland. Lukte het de kinderen om de ipad zo te programmeren, dat ze het gewenste parcours af konden leggen? Zie fotoboek.

Voetbalclinic groep 8

De kinderen van groep 8 kregen een voetbalclinic van Jeroen Dekker van de Voetbal Academy. Genieten van een middag samen voetballen! Zie fotoboek.

Op bezoek bij de molen

In het kader van de heemkundeweken gingen de kinderen deze week met alle groepen naar de molen in Wolvega. Hier kregen ze een mooie rondleiding. Wat hebben ze veel geleerd! Alle kinderen kwamen met enthousiaste verhalen thuis! Zie fotoboek.

Open dag

Een geslaagde open dag met voor de peuters een
peuter-mee-speelmoment. Samen met juf Corrie zingen over een kuikentje en Pasen. Daarna spelen in de hoeken. Mooi om te ervaren hoe het er aan toe gaat in een kleuterklas! 
Zie fotoboek. 

Paddentrek groep 5

Maandag 20 maart en dinsdag 21 maart gingen de kinderen van groep 5 op paddentrek. Een mooie dag in de natuur en samen heel wat padden veilig naar de overkant gebracht! Goed gedaan!! Zie fotoboek