Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Groep 1/2

Informatie

Er zijn twee parallelle combinatiegroepen 1 en 2. 
De leerkrachten zijn: Juf Corrie en meester Harmen.

In onze groepen werken wij themagericht. Door het jaar heen werken we met de methode “Schatkist”, waaruit we 5 of 6 ankers (thema’s) kiezen. Daarnaast komen ook andere thema’s aan bod, die vanuit de belevingswereld van het jonge kind worden gekozen. Thema’s als de seizoenen en feesten door het jaar heen staan altijd centraal.

Elke dag starten wij met een kringactiviteit, die gericht is op mondelinge taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens deze activiteiten wordt doelgericht gewerkt aan de door de inspectie gestelde tussendoelen, zodat de leerlingen aan het eind van groep 2 goed voorbereid zijn op de overgang naar groep 3.

Naast kringactiviteiten neemt de werkles een belangrijke plaats in. In de werkles krijgen de leerlingen ruimschoots de gelegenheid om zich op cognitief, creatief en expressief gebied te ontwikkelen. Hierbij onderscheiden wij het werken met ontwikkelingsmateriaal (puzzels, rekenspellen, taalspellen, ruimtelijk inzicht), het spelen met constructiemateriaal (Duplo, Lego, bouwtafel), ontwikkelen van de fijne motoriek (kleien, kralen rijgen, kralenplank, borduren) ontdekken en experimenteren in hoeken (bouwhoek, poppenhoek, zandtafel, watertafel) en creatieve vaardigheden (tekenen, knutselen, schilderen).
Tijdens de werkles is het ook belangrijk om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. Leerlingen leren zelf materialen te pakken en op te ruimen, werkprobleempjes op te lossen, elkaar om hulp vragen en samenwerken. De leerkracht stimuleert dit onder andere door het geven van uitgestelde aandacht door middel van de “niet-storen-beer”.
Om structuur te bieden tijdens het werken, kiezen de leerlingen een werkkaartje om aan te geven waar ze willen spelen en werken. Hieronder vallen ook verplichte opdrachten, bijvoorbeeld een tekenopdracht of puzzelen uit de puzzelkast. Door op het takenbord een label op te hangen onder hun foto, geven ze aan dat de opdracht gemaakt is. Zo leren onze leerlingen zelf opdrachten te plannen en het inschatten van tijd. Elke week worden nieuwe opdrachten aangeboden op verschillende niveaus.

Bewegen is erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kleuters. Wij bieden elke dag (ochtend en middag) veel ruimte om buiten te spelen op ons mooie kleuterplein. Er is genoeg gelegenheid om te klimmen en te rennen, ontdekken in de zandbak en met veel buitenmateriaal te spelen. Ook binnen in het speellokaal besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van motoriek door onder andere klimmen en klauteren, balvaardigheid en balanceren. Zangspelen en tikspelen vormen een goede basis voor spelbeleving en spelinzicht.

Door middel van dagritmekaarten kunnen leerlingen het dagprogramma lezen. Dit geeft duidelijkheid over de volgorde van onze activiteiten en krijgen zij besef van tijd gedurende de dag. Met de weekwijzer van “Schatkist” leren de leerlingen de dagen van de week, datum en maanden van het jaar. Hierop worden ook speciale gelegenheden (verjaardagen, feesten, uitstapjes) aangegeven.
Elke dag worden twee hulpen gekozen, deze leerlingen helpen de leerkracht met bijvoorbeeld het uitdelen van fruittassen, opruimen en netjes houden van het lokaal.

Voor meer informatie kunt u altijd bij de school terecht.