Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Groep 3

Informatie

Er zijn twee parallelle groepen 3. 
De leerkrachten zijn: Juf Annemieke, juf Anke en juf Janke. 

Het leren lezen is in dit schooljaar het belangrijkste item. De school gebruikt hiervoor KIM versie van de methode Veilig Leren Lezen. In de loop van het jaar gaan de kinderen, naast de methode lessen, dagelijks een kwartier maatjeslezen. Dit  heeft tot doel de leessnelheid steeds verder te vergroten. 
Bij het rekenen worden in eerste instantie allerhande bewerkingen aangeleerd tot 20:
tellen, terugtellen, splitsen, plussommen, minsommen, etcetera.In de loop van het jaar worden de getallen groter (tot 50, later tot 100) en de bewerkingen lastiger (plus en min over het tiental, opvoeren van het uitrekentempo e.d.). Bij het rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode "Pluspunt" nieuwste versie.
Dagelijks wordt een kwartier besteed aan het inoefenen van de plus- en minsommen tot 20. Aan het eind van het schooljaar moeten deze vlot worden beheerst.
Na een aantal vooroefeningen worden tijdens de schrijflessen de schrijfletters aangeleerd. In de loop van het jaar leren de kinderen de letters aan elkaar te schrijven.. Ook de schrijfwijze van de cijfers wordt aangeleerd.
Bij tal van lessen wordt uitvoerig gebruik gemaakt van het digi-bord en van computers.
Verder volgen de kinderen verkeerslesjes, lesjes over de natuur en wereldoriëntatie. Bij dit laatste onderdeel zijn de TV programma’s van ‘Huisje Boompje Beestje”vaak een zeer aantrekkelijk uitgangspunt.
Wekelijks is er ook structureel tijd voor een lesje op het sociaal- emotionele vlak: lesjes over jokken, heimwee, plagen, verdriet etc. komen dan aan de orde.
De groep gaat twee keer per week gymmen.
Uiteraard komen ook de creatieve vakken zoals muziek, zingen, tekenen, knutselen volop aan de orde vooral ook rondom de vieringen. In het begin van groep 3 wordt er nog regelmatig tijd gemaakt voor het spelen. Dit doen we om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Natuurlijk zal een leuke musical ook dit jaar niet ontbreken.
Aan het eind van dit schooljaar is het de bedoeling dat de kinderen tal van basisvaardigheden beheersen..Voorop bij dit alles staat dat één en ander gebeurt in een plezierige werksfeer waarbij er een “match” is tussen  leerlingen, ouders en leerkracht!