Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Groep 4

Informatie

Juf Maartje en juf Wietske hebben groep 4.

In groep 4 wordt voortgeborduurd op de in groep 3 aangeleerde basisvaardigheden voor het lezen, rekenen en schrijven. De leesteksten worden moeilijker.

Het vak ‘begrijpend lezen’ komt op het rooster te staan. In het begin van het schooljaar wordt dit aangeboden als begrijpend luisteren, vanaf de herfstvakantie maakt dit plaats voor begrijpend lezen.

De getallen worden groter en de bewerkingen uitgebreider. In groep 4 wordt met name gerekend tot 100. Aan het eind van het schooljaar gaan de berekeningen af en toe over het honderdtal. De tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 worden aangeleerd.
Dagelijks oefenen de kinderen 10 minuten op eigen niveau aan +/- sommen. Naarmate het jaar vordert en er meerdere tafels zijn aangeleerd worden ook deze schriftelijk en op tempo geoefend.

De schrijfletters worden aangevuld met hoofdletters. Na het aanleren hiervan gaan de leerlingen leren hoe ze de hoofdletters moeten toepassen.

In groep 4 wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid. Het aanleren van uitgestelde aandacht en het werken met een taakbrief zijn hier onderdeel van.

De lessen worden gegeven aan de hand van het directe instructiemodel. Via dit lesmodel is voldoende ruimte om leerlingen die extra hulp nodig hebben, verlengde instructie te geven aan de instructietafel.

Computers worden ter ondersteuning van diverse vakken volop gebruikt.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de creatieve vaken. Rond de feestdagen wordt hier extra tijd voor vrijgemaakt. Tijdens de klassenavond pesenteren de kinderen op allerlei manieren hun creativiteit. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom! 
 

Wilt u meer informatie dan geven we graag een toelichting.