Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Groep 6

Informatie

Meester Bauke heeft dit schooljaar groep 6

In groep 6 wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid.
Het omgaan met uitgestelde aandacht en het werken met een taakbrief zijn hier onderdeel van.
De leerlingen werken in groep 6 met een dagtaak. Op deze dagtaak staan alle moet- mag- en extra opdrachten.

De lessen worden gegeven aan de hand van het directe instructiemodel. Dit model is voor de leerkracht een goede kapstok om gedifferentieerde instructie te geven. Leerlingen die de stof al begrijpen hebben d.m.v. een verkorte instructie meer tijd om extra taken te maken. Leerlingen die problemen hebben met de stof kunnen, naast de reguliere instructie, ook nog verlengde instructie volgen aan de instructietafel. Hierbij is het kunnen omgaan met uitgestelde aandacht voor de andere leerlingen erg belangrijk.

Leerlingen met handelingsplanning worden in groep 6 ook extra ondersteund d.m.v. pre-teaching voor de verschillende vakgebieden. Tijdens deze pre-teaching kunnen de andere kinderen zelfstandig aan de slag met hun dagtaak.

Computers worden ter ondersteuning van diverse vakken volop gebruikt.

De leerlingen beginnen elke dag met maatjes lezen. De leerlingen die nog in AVI boekjes lezen worden begeleid door een tutor. Om half elf wordt er dagelijks 10 minuten geautomatiseerd. Hierbij worden plus- en minsommen en de tafels op tempo geoefend.

Ook wordt er dagelijks aandacht besteed aan het vakgebied begrijpend lezen. Bij het lezen van verschillende soorten teksten wordt een stappenplan gebruikt. Hierbij bekijken de leerlingen eerst de buitenkant van de tekst; daarna gaan ze de tekst kritisch lezen; moeilijke woorden worden verklaard; tot slot kunnen ze een samenvatting van de gelezen tekst geven.

De vakgebieden natuur, geschiedenis en aardrijkskunde worden gebundeld in de methode ‘Topondernemers’. In het schooljaar 2011/ 2012 zijn wij gestart met de methode ‘Topondernemers’. Topondernemers gaat uit van de brede ontwikkeling van het kind. De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden. De competenties waar dan aan wordt gewerkt zijn; creativiteit, initiatief tonen, communicatie, zicht op eigen gedrag en manier van leren, samenwerken en zelfvertrouwen. In topondernemers worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Naast de methode topondernemers zal er ook specifieke aandacht zijn voor topografie (in groep 6 staan de provincies van Nederland centraal).

Op de vrijdagmiddag staat het ‘Circuit’ op het programma voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens dit circuit zijn er 3 rondes en kunnen ze dus 3 verschillende onderdelen kiezen. Bijvoorbeeld: koken, handvaardigheid, computeren, keuze en een sportieve activiteit. 

In het schooljaar gaan de kinderen ook aan de slag met de onderstaande activiteiten:
• Voorleeswedstrijd
• Schoolkorfbal en het schoolvoetbaltoernooi.
• Schoolreis
• Sportdag
• Klassenavond