Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Groep 7

Informatie

Juf Janneke heeft dit schooljaar groep 7.

In groep 7 wordt er vanaf mei 2016 gewerkt met een weektaak om de overgang van groep 7 naar groep 8 soepel te laten verlopen.  Op deze weektaak staan alle moet- mag- en extra opdrachten.

We beginnen elke dag met maatjes lezen.
Elke dag om half elf wordt er 15 minuten tijd besteed aan hoofdrekenen (plus-en minsommen, vermenigvuldigen en delingen), maar ook wordt er aandacht besteed aan redactiesommen, getallendictee etc.

In het schooljaar 2011/ 2012 zijn wij gestart met de methode ‘Topondernemers’.
Topondernemers gaat uit van de brede ontwikkeling van het kind.
De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden.
De competenties waar dan aan wordt gewerkt zijn;
Creativiteit, initiatief tonen, communicatie, zicht op eigen gedrag en manier van leren, samenwerken en zelfvertrouwen
In topondernemers worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden.
Elke vrijdag krijgen de leerlingen Engelse les. 

In september/oktober vinden er gesprekken plaats in groep 7 tussen leerling en leerkracht. Het doel van deze gesprekken is de leerling bewust maken van zijn eigen leerproces, de intrinsieke motivatie vergroten en aanzet geven tot het verkennen van de mogelijkheden betreffende het voortgezet onderwijs. De aandachtspunten uit het gesprek worden genoteerd op het gespreksformulier van het slotoffensief. 

- Heb je voorkeur voor een bepaalde school waar je graag naar toe zou willen gaan? Waarom?
- Heb je al een idee over het niveau wat je wilt gaan doen?
- Hoe gaat het met jou in de groep?
- Hoe staan jouw leerprestaties er op dit moment voor?
- Zijn er vakgebieden waar je al extra aan werkt?
  Zo ja, op welke manier? Ben je hier tevreden over?
- Zijn er (nieuwe) vakgebieden waar je de komende periode extra aan wilt werken? 
  Zo ja, op welke manier?
- Wat heb jij nodig om je nog beter te kunnen ontwikkelen?
- Hoe gaat het met je huiswerk? Goed zo?/teveel/te weinig?

De leerling bespreekt dit met zijn groepsleerkracht. Internbegeleider en directeur bewaken het proces tussen leerling en leerkracht. Uitgangspunt: Leerling vertelt leerkracht wat / hij zij nodig heeft om optimaal te kunnen presteren. De leerling heeft een schrift waarin het betreffende formulier opgeslagen is. De leerling en leerkracht evalueren drie keer per jaar.

Doel: Leerling wordt gemotiveerd opnieuw naar zichzelf te kijken betreffende zijn eigen ontwikkeling. Waar nodig vindt er een bijstelling plaats van de geformuleerde leerdoelen.

Mei / juni: Afname CITO studievaardigheden (onderdeel van de drempeltoets)
In de laatste periode van het schooljaar gaan we nog op schoolkamp.

Op de vrijdagmiddag staat het ‘Circuit’ op het programma voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens dit circuit zijn er 3 rondes en kunnen ze dus 3 verschillende onderdelen kiezen. Bijvoorbeeld: koken, handvaardigheid, computeren, keuze en een sportieve activiteit.