Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Groep 8

Informatie

Meester Stefan heeft dit schooljaar groep 8

In groep 8 werken we met een weektaak. In onze weektaak wordt ook aangegeven dat we aan ons persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen werken. Iedere leerling heeft een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.
Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt op drie momenten voor de Eindtoets geëvalueerd door de leerling. De leerkracht kijkt met de leerling mee en stelt bij waar dat nodig is.  Op deze manier kunnen de kinderen zich goed voorbereiden op de eindtoets in april.
Doel: Leerling wordt gemotiveerd opnieuw naar zichzelf te kijken betreffende zijn eigen ontwikkeling. Waar nodig vindt er een bijstelling plaats van de geformuleerde leerdoelen.
April afname: Eindtoets
We beginnen elke dag met maatjes lezen. Om half elf gaan we altijd 10 minuten automatiseren.

In het schooljaar 2011/ 2012 zijn wij gestart met de methode ‘Topondernemers’.
Topondernemers gaat uit van de brede ontwikkeling van het kind.
De opdrachtkaarten doen een beroep op ondernemingszin en ondernemingsvaardigheden. De competenties waar dan aan wordt gewerkt zijn;
Creativiteit, initiatief tonen, communicatie, zicht op eigen gedrag en manier van leren, samenwerken en zelfvertrouwen.
In topondernemers worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden.
In de laatste periode van het schooljaar gaan we nog op schoolkamp en vindt de musical plaats en het afscheid van de kinderen. Alle leerlingen maken een presentatie. Deze presenteren ze aan alle belangstellenden. De avond wordt afgesloten met een daverende disco.

Op de vrijdagmiddag staat het ‘Circuit’ op het programma voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens dit circuit zijn er 3 rondes en kunnen ze dus 3 verschillende onderdelen kiezen. Bijvoorbeeld: koken, handvaardigheid, computeren, keuze en een sportieve activiteit.