Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Informatie school...

Bevoegd gezag en bestuur per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 fuseren Stichting PRIMO-Opsterland en Stichting Comperio. De nieuwe naam is Stichting Comprix. Stichting Comprix is het bevoegd gezag van 39 openbare basisscholen en 2 speciale openbare basisscholen in de gemeentes Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen. Sake Saakstra (voormalig bestuurder van Comperio) en Jan Veenstra (voormalig bestuurder van PRIMOOpsterland). Samen vormen zij de Raad van bestuur. Sake Saakstra is voorzitter; Jan Veenstra is vicevoorzitter. De portefeuille financiën en huisvesting is belegd bij Sake Saakstra, Jan Veenstra is bestuurlijk verantwoordelijk voor personeel en onderwijs.

De raad van toezicht van Stichting Comprix bestaat uit 7 personen die alle zijn benoemd door de gemeenteraden van de 3 gemeentes. De Raad van toezicht bestaat uit:
- De heer Rombout de Wit te Drachten (voorzitter);
- De heer Danny Buma te Echtenerbrug (vicevoorzitter);
- Mevrouw Jorine Janssen te Beetsterzwaag
- Mevrouw Nine Nooter te Oldetrijne
- Mevrouw Annelies Stolp te Oosterwolde
- De heer Ate Sietzema te Ureterp
- De heer Cees Wiersma te Drachten
De leden van de Raad van toezicht zijn te bereiken via het bestuurssecretariaat in Wolvega.

Comprix staat voor goed onderwijs op al haar scholen. Scholen waar de kinderen met veel plezier naar toe gaan. Waar geleerd, gespeeld en gelachen wordt. Waar elk kind uniek en gezien mag worden. Kortom waar uw kind gelukkig mag zijn.

Het adres van het Stafbureau is: Van Harenstraat 37 8471 JC Wolvega Telefonisch te bereiken op: 0561 691777 Via de mail: info@primo-opsterland.nl info@ comprix.nl