Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Informatie school...

Logopedie

Janke de Vries is werkzaam als logopedist bij onze stichting Comperio. Zij verzorgt de preventieve logopedie op scholen in de gemeente Weststellingwerf. Ook op onze school worden met enige regelmaat kinderen door haar gescreend.

Preventieve logopedie
Er zijn twee soorten preventie:
Primaire preventie
Is gericht op het stimuleren van een gezonde ontwikkeling en voor de logopedie het bevorderen van de normale communicatieve ontwikkeling. De doelgroep is dan vooral de voorschoolse leeftijd van 0-4 jaar.
Secundaire preventie
Is gericht op vroegtijdige onderkenning en het voorkomen van verergering van gesignaleerde problemen. De logopedie binnen Weststellingwerf houdt zich met name bezig met secundaire preventie.
Waarom preventieve logopedie?

De overheid legt op dit moment de nadruk op het belang van een goede taalontwikkeling Problemen in de taalontwikkeling betekenen vaak problemen in de schoolloopbaan van kinderen. Het tijdig opsporen van taalproblemen kan dus latere leerproblemen voorkomen.
De taak van logopedist Janke de Vries:
• het screenen van kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar met het landelijk taalscreeningsinstrument
• onderzoek van aangemelde kinderen
• overleg met leerkrachten op school
• overleg met ouders (veelal telefonisch)
• doorverwijzing via de huisarts naar de vrijgevestigd logopedist.
• doorverwijzing anders bijvoorbeeld naar het audiologisch centrum, KNO-arts, tandarts
• opzetten van taalgroepjes

Procedure van de logopedische screening
Er wordt in de volgende stappen te werk gegaan:
1. De logopedist belt jaarlijks (op een redelijk vast tijdstip) de school voor de leerlingenlijsten van groep 1 en 2
2. De logopedist stuurt de papieren op ten behoeve van de screening:
• overzichtsschema van de te screenen leerlingen
• oudervragenlijsten (via dit formulier geven ouders toestemming voor onderzoek!
• informatiebrief ouders logopedische screening
• registratieformulieren vragenlijsten leerkrachten
• aanmeldingsformulieren
3. De logopedist belt de school voor een eerste afspraak voor de screening.
4. Na de gedane onderzoeken (screening) verstrekt de logopedist het bevindingenformulier aan de leerkracht en de ouder.
5. Activiteiten na het moment van screening:
• overleg met ouders (meest telefonisch of per mail) hier kunnen uit volgen:
- doorverwijzingen naar vrijgevestigd logopedisten
- doorverwijzing anders bijvoorbeeld naar het audiologisch centrum, KNO-arts, tandarts.

De screening
Het screeningsonderzoek bestaat uit:
1. antwoord kunnen geven op vragen: naam, achternaam en straat.
2. woordbegrip: wat kan je eten etc.
3. lichaamsdelen: waar is je rug etc.
4. nazeggen van zinnen en losse woorden
5. aanvullen van zinnen
6. verbale opdrachtjes bij een kleurplaat
7. oorzaak-gevolg vragen
8. fluistertest
9. nazeggen van langere woorden
10. spontane taal n.a.v. een beeldverhaal
11. uitspreken van moeilijk woorden: articulatie

Daarnaast wordt er ook gekeken naar:
1. vloeiend taalgebruik
2. mondgedrag
3. eventueel zuiggedrag
4. mondmotoriek van het kind
5. adem
6. stand van het gebit

mail: logopedie@detriadewolvega.nl
tel. : 0561-614756  telefonisch bereikbaar: 
ma / di / do 07.45 tot 08.00 en 15.15 tot 15.30 (do - mi tot 16.45 uur)
post- en bezoekadres: 
A . Veenstrastraat 27
8471 AW Wolvega.


Naar aanleiding van de screening kunnen ouders zelf ( waar nodig ) een vrijgevestigd logopedist kiezen voor behandeling