Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Informatie school...

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 2016-2017

namens de oudergeleding:

Paul v/d Wal (secretaris)
Tamara Petter (voorzitter)
Angelique Bruinenberg

namens de personeelsgeleding:

Harmen Harmstra
Corrie Wagenaar
Janneke Berger 

Tamara Petter is afgevaardigde naar de GMR

De MR is te mailen via de secretaris: paulvanderwal@gmail.com