Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Informatie school...

Missie

Uitgaande van de missie "met elkaar, voor elkaar": Talent ontwikkel je samen!!

  • bieden wij het kind de mogelijkheid om de nodige kennis en vaardigheden op te doen
  • begeleiden wij het kind op weg naar zelfstandigheid en stimuleren we het nemen van
    initiatief
  • leren wij het kind sociaal gedrag en omgaan met normen en waarden
  • bieden wij het kind een veilig klimaat in een vertrouwde sfeer, waarin rust en regelmaat
    een belangrijke rol spelen

We proberen steeds het "goede" van het traditionele en het moderne onderwijs tot een geheel te maken. Daarbij maken we gebruik van moderne onderwijsmethoden en materialen.

We hebben communicatie hoog in het vaandel staan. We doen wat we zeggen!

Binnen de groepen die naar leeftijd zijn samengesteld, maken kinderen kennis met diverse werkvormen. Naast klassikale instructie en individuele begeleiding, zijn er ook informatieve, creatieve en sportieve momenten in de grote groep. Verder leren de kinderen samenwerken in kleine groepen of tweetallen.

Via oudervereniging en medezeggenschapsraad en diverse werkgroepen hebben ouders hun inbreng binnen de school.