Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Informatie school...

Waar zijn we trots op?
Wat vinden we prettig?

• we zitten in een nieuw multifunctioneel schoolgebouw in een mooie, rustige omgeving
• alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden
• er heerst een goede (werk)sfeer op school
• het is voor iedereen duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt
• we zijn gemotiveerd, betrokken, enthousiast en gedreven
• er is een grote mate van collegialiteit
• er is sprake van een open, duidelijke communicatie
• we doen wat we zeggen
• er zijn goede contacten met ouders en leerlingen
• de school is laagdrempelig
• het is prettig dat er veel ouders voor onze school kiezen en hun betrokkenheid tonen
• we werken opbrengstgericht, willen de talenten van elk kind benutten
• we volgen leerlingen goed in hun ontwikkeling
• we vinden korte gesprekken met kinderen belangrijk
• we maken de leerlingen mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling
• ouders waarderen ons Slotoffensief richting Voortgezet Onderwijs ( groep 7/8 )
• we denken in kansen en mogelijkheden
• op allerlei manieren proberen we problemen voor te zijn; mochten deze zich echter toch voordoen, zal er met grote inzet naar een oplossing worden gezocht

Op gezette tijden worden bovengenoemde punten – indien van toepassing -  geëvalueerd door leerlingen, leerkrachten, directeur, ouders, bestuur en inspectie d.m.v. gesprekken, observaties en enquêtes.
Wanneer punten in de praktijk niet worden uitgevoerd, mogen we daar als school op worden aangesproken.