Futura

Als brede school hebben we jaarlijks onze doelen die we willen behalen.

In het verantwoordingsverslag, 1 keer per schooljaar gemaakt,  kunt u de doelen en de activiteiten van "Futura" lezen.

Verantwoordingsverslag Futura 2019-2020