Onze school

Extra ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel vindt u een beschrijving van de voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. U kunt lezen, wat onze school kinderen die extra ondersteuning nodig hebben kan bieden en wat niet binnen onze mogelijkheden ligt. Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel.
 

Logopedie
Janke de Vries is werkzaam als logopedist bij onze stichting Comperio. Zij verzorgt de preventieve logopedie op scholen in de gemeente Weststellingwerf. Ook op onze school worden met enige regelmaat kinderen door haar gescreend.

mail: logopedie@detriadewolvega.nl

tel. : 0561-614756  telefonisch bereikbaar: 
ma / di / do 07.45 tot 08.00 en 15.15 tot 15.30 (do - mi tot 16.45 uur)
post- en bezoekadres: 
A . Veenstrastraat 27
8471 AW Wolvega.

Naar aanleiding van de screening kunnen ouders zelf ( waar nodig ) een vrijgevestigd logopedist kiezen voor behandeling.

VVE
Samen met Doomijn hebben we een VVE beleidsplan opgesteld, zodat we kinderen zo vroeg mogelijk kunnen ondersteunen in hun onderwijsbehoeften. Er is sprake van een warme overdracht tussen de peuterspeelzaal en onze school. Klik hier voor het VVE beleidsplan van Futura.

Pestprotocol
Klik hier voor het pestprotocol.
 

Slotoffensief
In de groepen 7 en 8 werken we met een slotoffensief. Op deze manier versoepelen we de overgang naar het voortgezet onderwijs. Klik hier voor meer informatie.