Onze school

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 2019-2020

namens de oudergeleding:

Tamara Petter (voorzitter)
Angelique Bruinenberg (secretaris)
Iris Schokker (plaatsvervangende voorzitter)

namens de personeelsgeleding:

Harmen Harmstra
Corrie Wagenaar
Maayke de Vries 

Marloes de Haan is afgevaardigde naar de GMR

De MR is te mailen via de secretaris: mr@heidepolle.nl

MR regelement

Oudervereniging 2019-2020:

Anoeska de Jong (voorzitter)
Claudia Hendriks (penningmeester)
Louise Hofman (lid)
Leonie v.d. Meulen (lid)
Belinda Lodewijk (secretaris)

De OV is te mailen via de secretaris: ov@heidepolle.nl

namens de personeelsgeleding:
Janke Elsinga (lid)
Tineke Stornebrink (lid)