Onze school

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 2017-2018

namens de oudergeleding:

Tamara Petter (voorzitter)
Angelique Bruinenberg (secretaris)
Iris Schokker (plaatsvervangende voorzitter)

namens de personeelsgeleding:

Harmen Harmstra
Corrie Wagenaar
Janneke Berger 

Tamara Petter is afgevaardigde naar de GMR

De MR is te mailen via de secretaris: mr@heidepolle.nl

MR regelement

Oudervereniging 2017-2018:

Rieneke Jonker (voorzitter)
Anoeska de Jong (secretaris)
Claudia Hendriks (penningmeester)
Judith van der Wal (lid)
Gea Zegers (lid)
Frederike Wiersma (lid)
Saskia Kooi (lid)

namens de personeelsgeleding:
Janke Elsinga (lid)
Bauke Procée (lid)