Praktische informatie

Financiën

De oudervereniging vraagt de ouders jaarlijks om een bijdrage per kind voor het schoolfonds. Uit de ouderbijdrage worden de onkosten voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportevenementen en het feest op de laatste schooldag betaald. Dat is mogelijk doordat de ouderraad elf papieracties per jaar organiseert. De opbrengst van deze acties komt voor een groot deel ten goede aan de genoemde activiteiten. Voor kinderen die halverwege het schooljaar instromen bestaat een evenredige bijdrage. Zowel de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisgeld zijn vrijwillige bijdrages.

Bij het inschrijven van uw leerling geeft u aan of u wilt betalen via een machtiging. De bedragen worden drie keer per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven.

De incassomomenten van dit schooljaar zijn:
3e week van oktober 2019
2e week van januari 2020
2e week van april 2020

Wilt u liever niet betalen via een machtiging, dan ontvangt u een factuur.

De bedragen worden elk schooljaar vastgesteld tijdens de zakelijke ouderavond.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is 25 euro.

Schoolreisgelden
De schoolreisgelden zijn ongeveer als volgt:
17,50 euro voor groep 1/2.
40 euro voor groep 3-7.
60 euro voor het schoolkamp van groep 8.