Praktische informatie

Als u buiten de reguliere vrije dagen extra verlof wilt voor uw kind, dan dient u dit ruim van te voren aan te vragen. Een formulier hiervoor kunt u op school halen of via de website downloaden. Verlof wordt maar in drie gevallen toegekend:

1. Vrijstelling wegens verplichting godsdienst of levensovertuiging.
2. Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep.
3. Vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden.

Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep.
Hier geldt dat dit nooit in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar mag plaatsvinden. Het beroep wat ouders moeten hebben is bijvoorbeeld een recreatiebedrijf, een bedrijf waarin meer dan 70% van de jaaromzet in de reguliere vakantieperiodes verdient moet worden. Ouders moeten dit aantonen door een verklaring van een accountant te overleggen en een bewijs van inschrijving bij de KvK. Dit is dus een artikel wat bijna niet toegepast kan worden, alleen bij hoge uitzondering.

Artikel (8): in andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen heeft de directeur de mogelijkheid de ouders/verzorgers één vrije dag per schooljaar te geven. Het is geen recht van ouders/verzorgers.

Let op! Er kan geen verlof gegeven worden voor:

  • De dag voor een vakantie. Bijv. om een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres te vertrekken

Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te houden. Daarom is ons dringend verzoek geen zaken aan ons te vragen die we niet mogen toestaan.

De schooldirecteur is verplicht eventuele afwijkingen van de leerplichtregels te melden aan de leerplichtambtenaar van het bestuur.

Folder bijzonder verlof ja of nee

Folder school verzuim, een beetje dom

Folder schoolverzuim, wat nu