0561 - 614 262 Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvega directie.heidepolle@comprix.nl

Medezeggenschapsraad 

namens de oudergeleding:

 • Tamara Petter (voorzitter)
 • Angelique Bruinenberg (secretaris)
 • Iris Schokker (plaatsvervangende voorzitter)

namens de personeelsgeleding:

 • Harmen Harmstra
 • Corrie Wagenaar
 • Maayke de Vries

Marloes de Haan is afgevaardigde naar de GMR

De MR is te mailen via de secretaris: mr@heidepolle.nl

Oudervereniging

 • Theo Delfstra (voorzitter)
 • Elly Kaptein (penningmeester)
 • Robert van Veen (lid)
 • Leonie v.d. Meulen (lid)
 • Anita Bakker (lid)

De OV is te mailen via de secretaris: ov@heidepolle.nl

namens de personeelsgeleding:

 • Janke Elsinga (lid)
 • Tineke Stornebrink (lid)