0561 - 614 262Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvegadirectie.heidepolle@comprix.nl

Medezeggenschapsraad 

namens de oudergeleding:

 • Iris Schokker (voorzitter)
 • Anne Modderman (secretaris)
 • Eva Aarts (lid)

namens de personeelsgeleding:

 • Harmen Harmstra
 • Corrie Wagenaar
 • Maayke de Vries

De MR is te mailen via de voorzitter: mr.heidepolle@comprix.nl

Ouderraad

 • Theo Delfstra (voorzitter)
 • Elly Kaptein (penningmeester)
 • Robert van Veen (secretaris)
 • Anita Bakker (lid)
 • Karin Kist (lid)
 • Ellen Hofstra (lid)
 • Madelon v.d. Akker (lid)

De OV is te mailen via de secretaris: ov@heidepolle.nl

namens de personeelsgeleding:

 • Janke Elsinga (lid)
 • Tineke Stornebrink (lid)
 • Klaas Poortema (lid)
 • Maartje Dijkstra (lid)