0561 - 614 262Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvegadirectie.heidepolle@comprix.nl

Visie

Missie
Wij werken op onze school vanuit een gezamenlijke visie op onderwijs. In samenwerking met het team en ouders is deze visie tot stand gekomen. Hierbij staat onze missie centraal. Deze hebben wij samengevat in de volgende slogan: Talent ontwikkel je samen!!

Visie van de school
OBS Heidepolle werkt met kinderen aan hun persoonlijke (talent) ontwikkeling. Dit doen wij door kinderen te stimuleren binnen bepaalde kaders in een open sfeer waarbij kinderen zichzelf durven zijn. 

Punten die hierbij terugkomen zijn:

1) Persoonlijke (talent) ontwikkeling
Wij ontwikkelen persoonlijk talent in een doorgaande lijn van spelenderwijs leren in de onderbouw tot persoonlijke ontwikkelgesprekken in de bovenbouw. Dit doen wij door middel van een breed, betekenisvol aanbod, Building Learning Power (BLP) en waarderende kindgesprekken met als doel kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. 

2) Onderwijs binnen de kaders
Binnen de kaders maken wij kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De kaders worden vormgegeven door het team en de kinderen.

3) In een open sfeer jezelf durven zijn
We bieden een open, positieve sfeer waar de kinderen leren dat ze fouten mogen maken. Dit doen we door het zelfvertrouwen van de kinderen te stimuleren in een veilige omgeving waarin het omgaan met normen en waarden en respect voor elkaar centraal staan.

4) OBS Heidepolle is een lerende organisatie
Dit betekent dat we open en transparant communiceren en we als team van elkaar leren en gebruik maken van elkaars talenten.

5) OBS Heidepolle geeft vorm aan het brede schoolconcept
Binnen de brede school kunnen we gebruik maken van elkaars expertise.

Voor meer informatie over onze visie en over de kwaliteitskaders waarmee wij visie daadwerkelijk zichtbaar maken, verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Building Learning power

Om onze visie kracht bij te zetten maken we gebruik van de BLP-methode.

Dit is een methode voor het ontwikkelen van een lerende instelling bij jonge mensen. Met behulp van BLP leren onze leerlingen om het leren leren een plek te geven in hun vaardigheden voor de 21ste eeuw.

Building Learning Power bestaat vooral uit het aanleren van de bewustwording van het leren. Building Learning Power, ontworpen door professor Guy Claxton, biedt hiervoor een antwoord dat gebaseerd is op onderzoek in de praktijk.

BLP: focus op Leren en Leercultuur
Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij leerlingen te ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhooggaan.

Een leven lang leren
BLP bereidt kinderen goed voor op een onzekere toekomst. Tegenwoordig staan scholen voor de uitdaging om niet alleen op te leiden voor testresultaten, maar ook voor een leven lang leren. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen o.a. over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.

Trainen ‘leerspieren’
BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

Iedereen heeft verschillende behoeften en talenten. BLP sluit hier naadloos bij aan. We ontwikkelen de Learning Power bij de leerlingen door het gebruik van verschillende strategieën en technieken. Op diverse plekken in de school hangen visuele ankers om dit proces te ondersteunen. Op de afbeelding treft u de leerspieren aan.