0561 - 614 262 Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvega directie@heidepolle.nl

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstonderwijs (GVO)

Op onze school kunnen uw kinderen vanaf groep 7 deelnemen aan de lessen levensbeschouwelijk onderwijs. In het kader hiervan worden lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstonderwijs (GVO) aangeboden.

  • Wij bieden de gelegenheid de lessen onder schooltijd te volgen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten.
  • De leerlingen van groep 7 hebben de mogelijkheid om drie kwartier per week GVO te volgen. De leerlingen van groep 8 drie kwartier HVO.
  • Het volgen van levensbeschouwelijk onderwijs is niet verplicht.

In de maand maart/april ontvangen ouders een brief. Daarin kan worden aangegeven of het kind wel of niet zal deelnemen aan HVO of Godsdienstonderwijs. Kinderen die dit onderwijs niet volgen wordt een alternatief programma aangeboden.

HVO:

Het HVO houdt in dat de kinderen bezig zijn met vormen, het ontwikkelen van normen en waarden vanuit humanistisch denken. Samen met de kinderen wordt geprobeerd antwoorden te vinden op bijvoorbeeld de volgende vraag:

  • “Wat voel, denk, wil en doe ik eigenlijk allemaal en hoe beleef ik dit met anderen?”

Het HVO wil bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en daden en die ook respect hebben voor de mening van anderen. De lessen worden gegeven door HVO- leerkrachten, die een tweejarige opleiding bij het Pedagogisch Studiecentrum hebben gevolgd.

GVO: 

Het Godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is niet bedoeld als een manier om kinderen “gelovig” te maken. Het is meer dan het vertellen van Bijbelverhalen. Er wordt ruim tijd genomen voor en aandacht besteed aan wat er 
bij kinderen zelf leeft en hoe ze de dingen in het leven ervaren en emotioneel beleven. Onderwerpen als angst, hoop, anders-zijn, ruzie, vrede, er niet bij horen, de vreemdelingen in ons land, hoe gaan we met elkaar om en andere actuele onderwerpen worden besproken. Deze gesprekken zijn heel open en vinden in een fijne sfeer plaats, soms als inleiding, soms als afsluiting van een Bijbelverhaal.

Het godsdienstonderwijs wil bevorderen, dat de kinderen de manier van leven, denken en geloven van andere mensen respecteren. De leerkracht, die dit onderwijs verzorgt, heeft een speciale opleiding gevolgd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl