0561 - 614 262 Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvega directie.heidepolle@comprix.nl

Financiën

De oudervereniging vraagt de ouders jaarlijks om een bijdrage per kind voor het schoolfonds. Uit de ouderbijdrage worden de onkosten voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportevenementen en het feest op de laatste schooldag betaald. Dat is mogelijk doordat de ouderraad elf papieracties per jaar organiseert. De opbrengst van deze acties komt voor een groot deel ten goede aan de genoemde activiteiten. Voor kinderen die halverwege het schooljaar instromen bestaat een evenredige bijdrage. Zowel de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisgeld zijn vrijwillige bijdrages.

Bij het inschrijven van uw leerling geeft u aan of u wilt betalen via een machtiging. De bedragen worden drie keer per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is 25 euro.

Schoolreisgelden
De schoolreisgelden zijn ongeveer als volgt*:
30 euro voor groep 1/2.
37,50 euro voor groep 3-7.
95 euro voor het schoolkamp van groep 8. 

* Ieder schooljaar worden offertes gevraagd voor het definitief vaststellen van de daadwerkelijke schoolreisbijdrage. 

De incassomomenten van dit schooljaar zijn:
Oktober 2022: Vrijwillige ouderbijdrage (€25,00).
Februari 2023: Eerste deel schoolkamp. 
April/mei 2023: Het bedrag wat betaald wordt voor de schoolreisgelden en het tweede deel van het schoolkamp. 

De facturen worden in april verstuurd.