0561 - 614 262 Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvega directie.heidepolle@comprix.nl

Financiën

De oudervereniging vraagt de ouders jaarlijks om een bijdrage per kind voor het schoolfonds. Uit de ouderbijdrage worden de onkosten voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportevenementen en het feest op de laatste schooldag betaald. Dat is mogelijk doordat de ouderraad elf papieracties per jaar organiseert. De opbrengst van deze acties komt voor een groot deel ten goede aan de genoemde activiteiten. Voor kinderen die halverwege het schooljaar instromen bestaat een evenredige bijdrage. Zowel de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisgeld zijn vrijwillige bijdrages.

Bij het inschrijven van uw leerling geeft u aan of u wilt betalen via een machtiging. De bedragen worden drie keer per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is 25 euro.

Schoolreisgelden
De schoolreisgelden zijn ongeveer als volgt:
17,50 euro voor groep 1/2.
40 euro voor groep 3-7.
60 euro voor het schoolkamp van groep 8. 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben we besloten dat de schoolreisjes van vorig schooljaar ook aan het begin van dit schooljaar niet werden ingehaald in verband met Corona.

Ouders die het schoolreisje van vorig schooljaar reeds betaald hadden, krijgen zodoende geen factuur voor het schoolreisje van dit schooljaar. De ouders van groep 3 en 8 krijgen voor het aanvullende bedrag nog wel een factuur. Dit komt doordat het schoolreisje van groep 3 duurder is dan dat van groep 1/2. Hetzelfde geldt voor kamp van groep 8 t.o.v. het schoolreisje van groep 7. Voor groep 3 is de toeslag € 22,50 en voor groep 8 € 20,00.

De incassomomenten van dit schooljaar zijn:
3e week van januari 2021
3e week van april 2021

Het bedrag wat wordt afgeschreven is als volgt:

Groep 1-2 
€ 12,50 voor kinderen die vorig schooljaar het schoolreisje reeds betaald hebben.
€ 21,25 voor nieuwe kinderen.

Groep 3 
€ 23,75 per incasso

Groep 4-7 
€ 12,50 per incasso

Groep 8 
€ 22,50 per incasso

De facturen worden in april verstuurd.