0561 - 614 262Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvegadirectie.heidepolle@comprix.nl

Financiën

Jaarlijks vragen we om een vrijwillige ouderbijdrage per kind voor het schoolfonds. Uit deze bijdrage worden de onkosten voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportevenementen en het feest op de laatste schooldag betaald. Daarnaast vragen we een bijdrage voor de schoolreisgelden. Zowel de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisgeld zijn vrijwillige bijdrages. Alle leerlingen kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage/schoolreisgelden niet betalen.

Bij het inschrijven van uw leerling geeft u aan of u wilt betalen via een machtiging. De bedragen worden in een aantal keer per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is 25 euro.

Schoolreisgelden
De schoolreisgelden zijn ongeveer als volgt:
30 euro voor groep 1/2*.
37,50 euro voor groep 3-7*.
95 euro voor het schoolkamp van groep 8. 

* Ieder schooljaar worden offertes gevraagd voor het definitief vaststellen van de daadwerkelijke schoolreisbijdrage. 

De incassomomenten van dit schooljaar zijn:
November 2023: Vrijwillige ouderbijdrage (€25,00).
Februari 2024: Eerste deel schoolkamp. 
April/mei 2024: Het bedrag wat betaald wordt voor de schoolreisgelden en het tweede deel van het schoolkamp. 

De facturen worden in april verstuurd.