0561 - 614 262Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvegadirectie.heidepolle@comprix.nl

Verantwoording ontwikkeling

Als brede school hebben we jaarlijks onze doelen die we willen behalen. In het verantwoordingsverslag, 1 keer per schooljaar gemaakt,  kunt u de doelen en de activiteiten van "Futura" lezen.