0561 - 614 262Paulus Potterstraat 13, 8471 VM Wolvegadirectie.heidepolle@comprix.nl

Als u buiten de reguliere vrije dagen extra verlof wilt voor uw kind, dan dient u dit ruim van te voren aan te vragen. Een formulier hiervoor kunt u op school halen of via de website downloaden. Verlof wordt maar in drie gevallen toegekend:

1. Vrijstelling wegens verplichting godsdienst of levensovertuiging.
2. Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep.
3. Vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden.

Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep.

Sommige ouders oefenen echter een beroep uit dat hen beperkt in de mogelijkheden om tijdens de reguliere schoolvakanties 2 aaneengesloten weken met hun kinderen op vakantie te gaan. In dit geval kunnen de ouders vakantieverlof aanvragen vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.

Uitleg ‘specifieke aard van het beroep’

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond d.m.v. accountantsverklaringen en inschrijving bij KvK) dat een vakantie, in alle schoolvakanties van minimaal 2 aaneengesloten weken, tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

In de volgende gevallen wordt zeker geen verlof verleend

In de eerste 2 schoolweken van het nieuwe schooljaar.

  • Goedkope tickets.
  • Omdat er al tickets gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
  • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
  • Problemen met personele bezetting binnen het bedrijf.

Als er zonder toestemming van de directeur verlof wordt genomen ten behoeve van vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim. De directeur is verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden. Bij geconstateerd luxe verzuim wordt direct een proces-verbaal opgemaakt.

Gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder.

Artikel (8): in andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen heeft de directeur de mogelijkheid de ouders/verzorgers één vrije dag per schooljaar te geven. Het is geen recht van ouders/verzorgers.

Let op! Er kan geen verlof gegeven worden voor:

  • De dag voor een vakantie. Bijv. om een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres te vertrekken

Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te houden. Daarom is ons dringend verzoek geen zaken aan ons te vragen die we niet mogen toestaan.

De schooldirecteur is verplicht eventuele afwijkingen van de leerplichtregels te melden aan de leerplichtambtenaar van het bestuur.